OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Industrijski kompleks Popović Debrc

Preduzeće DPS KLAS GROUP je  2017. godine u cilju zadržavanja vodeće pozicije na tržištu investiralo u kupovinu industrijskog kompleksa PIK 7. Jul Debrc. U okviru kompleksa se nalaze skladišni prostor kapicteta 30.000 tona, mlin, fabrika stošne hrane, izvor tople vode kao i barža za utovar svih vrsta robe za rečni prevoz.

  • Odgovorno lice: Miloš Dimitrijević
  • Adresa: Debrc, bb
  • Telefon: +381 64 8500172