OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Lager Žitarica

U betonskim silosima u Šapcu moguće je lagerovati 25000 tona žitarica (50 ćelija po 500 tona) , dok je u metalnim moguce skladištiti do 7700 tona (7 ćelija po 1100 tona). Silosi zadovoljavaju sve propisane uslove u sprovođenju HACCP standarda.