OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Obaveštenja

Regionalni sajma poljoprivrede u Šapcu

Pozivamo Vas da nas posetite na sajmu poljoprivrede u Šapcu

0 comments

Pekarska slava Sveti Atanasije

Dana 16.02.2018.  godine u Sava centru proslavljena je pekarska slava Sveti Atanasije. Ove godine domaćin slave je bilo naše preduzeće DPS KLAS group doo.

0 comments

Prijem pšenice rod 2017.

Opšti uslovi prijema i skladištenja

0 comments

Prijem kukuruza rod 2016. godine

Obaveštavamo poslovne partnere i individualne proizvođače da „DPS KLAS GROUP“ vrši prijem i otkup merkantilnog kukuruza. Prijem se vrši na sledećim prijemnim mestima: Mačva: Klenje, Petlovača, Drenovac; Srem: Platičevo, Voganj, Jarak, Buđanovci, Nikinci. Uslovi prijema i skladištenja kukuruza rod 2016. godine

0 comments

Počeo prijem suncokreta roda 2016

USLOVI PRIJEMA I OTKUPA SUNCOKRETA RODA 2016.  Obaveštavamo poslovne partnere i individualne proizvođače da „DPS KLAS GROUP“ vrši prijem i otkup suncokreta. Prijem suncokreta se vrši na sledećim prijemnim mestima: Mačva: Klenje, Petlovača, Drenovac; Srem: Platičevo, Voganj, Jarak, Buđanovci, Nikinci. Zaprima se obračunska količina po utvrđenom kvalitetu i kvantitetu od strane Skladištara i Proizvođača, ili njihovih

0 comments

POČEO PRIJEM PŠENICE RODA 2016

POČEO PRIJEM PŠENICE RODA 2016

0 comments

OTKUP PRIRODNO SUVOG KUKURUZA

DPS Klas Group DOO kao i predhodnih godina vrši  otkup prirodno suvog kukuruza u svojim poslovnim jedinicama u : Platičevu, Nikincima, Vognju, Jarku, Buđanovcima, Klenju, Petlovači i Drenovcu. Isplata se vrsi odmah.

0 comments

Jesenja Setva

DPS KLAS GROUP u svojim maloprodajnim objektoma nudi širok asortiman semenske pšenice i veštačkih đubriva. Komitenti pored kupovine u slobodnoj prodaji, imaju mogućnost kompenzacije za robu sa lagera, kao i mogućnost ugovaranja na agro rok. Semenska roba   Đubriva    

0 comments

USLOVI PRIJEMA KUKURUZA ROD 2015. GODINE

Kukuruz mora da bude zdrav, bez biljnih bolesti i živih skladišnih insekata, bez stranog mirisa i ukusa upotrebljiv za ljudsku ishranu i stočnu hranu Analizu kvaliteta vrši ovlašćena kontrolna kuća. Prilikom prijema količina robe se naturalno umanjuje za ulazni rastur od 0,5% Uslovi skladištenja sa pratećim troškovima se definišu ugovorom a ako se ne zaključi ugovor

0 comments

USLOVI PRIJEMA NON GMO MERKANTILNE SOJE 2015. GODINE

DPS KLAS GROUP DOO vrši prijem i otkup soje na svojim otkupnim mestima, od pravnih i fizičkih lica. Soja je primljiva za otkup ako je zdrava, zrela, bez stranog mirisa. Genetski modifikovana soja se ne prima. Uslovi otkupa su sledeći: Pri predaji robe vrši se svođenje na obračunski kvalitet na sledeći način: Obračunski kvalitet je:

0 comments