OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Počeo prijem suncokreta roda 2016

Obavestenja

USLOVI PRIJEMA I OTKUPA SUNCOKRETA RODA 2016.

 Obaveštavamo poslovne partnere i individualne proizvođače da „DPS KLAS GROUP“ vrši prijem i otkup suncokreta.

Prijem suncokreta se vrši na sledećim prijemnim mestima:

  • Mačva: Klenje, Petlovača, Drenovac;
  • Srem: Platičevo, Voganj, Jarak, Buđanovci, Nikinci.

Zaprima se obračunska količina po utvrđenom kvalitetu i kvantitetu od strane Skladištara i Proizvođača, ili njihovih predstavnika na mestu i u trenutku prijema robe.

Obračun suncokreta na standardni kvalitet vrši se u odnosu na sledeći nivo parametara kvaliteta: vlaga 9%, primese 2%

Suncokret roda 2016. godine je primljiv do 15% vlage i do 8% primesa.

Suncokret rod 2016. mora biti zdrav, bez biljnih bolesti i živih skladišnih insekata, bez stranog mirisa, upotrebljiv za ljudsku ishranu i industrijsku preradu.

Ukupne primese čine: nečistoće organskog i neorganskog porekla (korovsko seme, druga žita, delovi glavice i stabljike, zemlja, ostale strane primese). Utvrđuju se pomoću sita sa uzdužnim otvorima širine 2mm.

Utvrđivanje vlage suncokreta na otkupnom mestu vrši se pomoću aparata za brzo određivanje vlage, koji mora biti sa važećim žigom.

Kontrolna kuća  na prijemnim mestima je „Jugoinspekt“ Beograd.

Za suncokret rod 2016. ne postoji mogućnost skladištenja. Sav primljeni suncokret će biti otkupljen po konačnoj ceni.

DPS KLAS GROUP DOO

 

suncokret1 Otkup 2016, bilbord suncokret2