OTKUPNE CENE (važe od 18.06.2019): MERKANTILNA PŠENICA: 22,50 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,50 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 37,00 RSD sa PDV-om

Skladišno trgovinski centar Badovinci

  • Odgovorno lice: Jelena Vilić
  • Adresa: Karađorđeva 29-33, Badovinci
  • Telefon: +381 64 8500136