OTKUPNE CENE (važe od 31.01.2019): MERKANTILNA PŠENICA: 22,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNI KUKURUZ : 16,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 38,70 RSD sa PDV-om

Skladišno Trgovinski Centar Buđanovci

Skladišni kapacitet centra je 1500 tona.Poseduje kolsku vagu od 60 t. Skladišno trgovinski centar ima mogućnost skladištenja svih vrsta žitarica. U sklopu ST centra se nalazi i maloprodaja svih tipova pšeničnog brašna, stočne hrane, veštačkog đubriva i semenske robe.

  • Odgovorno lice: Slobodanka Rogulja
  • Adresa: Ive Lole Ribara 52, Buđanovci
  • Telefon: +381 64 85 00 127