OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Skladišno Trgovinski Centar Drenovac

Skladišni kapacitet centra je 350 tona.Poseduje kolsku vagu od 60 t. Skladišno trgovinski centar ima mogućnost skladištenja svih vrsta žitarica. U sklopu ST centra se nalazi i maloprodaja svih tipova pšeničnog brašna, stočne hrane, veštačkog đubriva i semenske robe.

  • Odgovorno lice: Tamara Geratović
  • Adresa: Kapetanova 60, Drenovac
  • Telefon: +381 64 85 00 149