OTKUPNE CENE (važe od 31.01.2019): MERKANTILNA PŠENICA: 22,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNI KUKURUZ : 16,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 38,70 RSD sa PDV-om

Skladišno Trgovinski Centar Jarak

U okviru skladišno trgovinskog centra u selu Jarak se nalaze protočni silosi i magagacin za semensku robu i veštačka djubriva sa pratećom opremom kapaciteta 600 tona . Roba se odmah po prijemu transportuje u centralni silos u Platičevu.

Selo Jarak je udaljeno od Platičeva 15 km . Otvaranje poslovne jedinice koja služi za otkup žitarica i plasman đubriva i semenskih roba ,kao i robnu razmenu pšenice za stočno i belo brašno u ovom mestu je opravdamo zbog nepostojanja konkurenata.

  • Odgovorno lice: Tatjana Bunčić
  • Adresa: Grobljanska BB, Jarak
  • Telefon: +381 65 4577 674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Odgovorno lice: Kozomara Danijela
  • Adresa: Grobljanska BB, Jarak
  • Telefon: +381 65 4577 674