OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Skladišno Trgovinski Centar Klenje

Preduzeće DPS KLAS GROUP je u cilju zadržavanja vodeće pozicije na tržištu Mačve investiralo u otvaranje novog skladišno-trgovinskog centra u neposrednoj blizini glavnog puta. Kapacitet novoizgrađenih protočnih silosa je 600t.
Investirano je u kolsku vagu kapaciteta 60 t, usipni koš i kip platformu i magacin sa kancelarijskim prostorom od 1000m2

  • Odgovorno lice: Mira Davidović
  • Adresa: Pop Cvetina BB, Klenje
  • Telefon: +381 65 4577 679