OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Skladišno Trgovinski Centar Nikinci

Skladišni kapacitet centra 2000 tona. Poseduje kolsku vagu od 60 tona i kip rampu sa usipnim košem. Skladišno trgovinski centar ima mogućnost skladištenja svih vrsta žitarica. U sklopu ST centra se nalazi i maloprodaja svih tipova pšeničnog brašna, stočne hrane, veštačkog đubriva i semenske robe.

  • Odgovorno lice: Dragana Stojšić
  • Adresa: Železnička bb, Nikinci
  • Telefon: +381 64 85 00 128