OTKUPNE CENE (važe od 31.01.2019): MERKANTILNA PŠENICA: 22,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNI KUKURUZ : 16,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 38,70 RSD sa PDV-om

Skladišno Trgovinski Centar Petlovača

Skladišni kapacitet centra je 6000 tona, poseduje metalni siols. Poseduje kolsku vagu od 60 t. Skladišno trgovinski centar ima mogućnost skladištenja svih vrsta žitarica. U sklopu ST centra se nalazi i maloprodaja svih tipova pšeničnog brašna, stočne hrane, veštačkog đubriva i semenske robe.

  • Odgovorno lice: Despotović Borivoje
  • Adresa: Proleterska bb, Petlovača
  • Telefon: +381 65 45 77 661