OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Skladišno Trgovinski Centar Platičevo

Početkom 2007 godine preduzeće se suočava sa problemom manjka kapaciteta za skladištenje žitarica i donosi odluku o izgradnji armirano-betonskih silosa sa pratećom opremom: mašinska kuća,oprema za prijem , isporuku pšenice ,kolska vaga kapaciteta 60t ,usipni koš sa kip platformom.U sklopu kolske vage se nalazi i laboratorija za ispitivanje kvaliteta. Investicija koja je započeta u februaru 2008. godine, završena je u junu iste godine.

Novoizgrađeni silosi su na novoj lokaciji udaljenosti 500m od mlina, kapaciteta 13000 tona ,čime se ukupni kapacitet za skladištenje povećao na 18000 tona. Skladišno-trgovinski centar je lociran u neposrednoj blizini glavnog puta i poseduje ekonomsko dvorište koje omogućava prijem i nesmetano cirkulisanje velikog broja vozila za vreme žetve.

Silosi tehnološki zadovoljavaju prijem i čišćenje svih vrsta žitarica i uljarica.

  • Odgovorno lice: Živanović Dragan
  • Adresa: Železnička 8, Platičevo
  • Telefon: +381 65 4 577 680