OTKUPNE CENE (važe od 16.08.2019): MERKANTILNA PŠENICA : 18,00 ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,00 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 35,50 RSD sa PDV-om

Uprava

Osnova uspeha naše firme je dobar menadžment koji poseduje sve neophodne veštine za planiranje, organizovanje i kontrolu poslova. DPS KLAS GROUP zapošljava 50 radnika na raznim pozicijama razlicitih kvalifikacija. Top menadzment firme posluje u upravnoj zgradi u Šapcu.