OTKUPNE CENE (važe od 18.06.2019): MERKANTILNA PŠENICA: 22,50 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNI KUKURUZ : 15,50 RSD sa PDV-om ; MERKANTILNA SOJA : 37,00 RSD sa PDV-om

USLOVI PRIJEMA NON GMO MERKANTILNE SOJE 2015. GODINE

Obavestenja

DPS KLAS GROUP DOO vrši prijem i otkup soje na svojim otkupnim mestima, od pravnih i fizičkih lica.

Soja je primljiva za otkup ako je zdrava, zrela, bez stranog mirisa.

Genetski modifikovana soja se ne prima.

Uslovi otkupa su sledeći:

Pri predaji robe vrši se svođenje na obračunski kvalitet na sledeći način:

Obračunski kvalitet je:

Vlaga 13 %
Primese 2 %

 

Bonifikacija na vlagu vrši se u odnosu 1:1 za svaki procenat u plusu ili minusu u odnosu na 13%. Ispod 10% vlage ne vrši se bonifikacija. Negativna bonifikacija na primese vrši se u odnosu 1:1 za svaki procenat preko 2%.

Soja je primljiva do 18 % vlage i 10 % primesa.

Prilikom prijema, obračunavaju se troškovi analize 0,5%.

Troškovi sušenja se ne naplaćuju.

Soja ne sme biti pozitivna na GMO testu koji se vrši pri prijemu.

Merkantilna soja može biti uskladištena na lageru do 01.05.2016. godine. Do 31.10.2015. troškovi skladištenja se neće obračunavati. Od 01.11.2015. do 01.05.2016. biće naturalno obračunati troškovi skladištenja od 0,55% sa PDV-om (odnosno stvarnih 0,5% nakon kompezacije) za svaki započeti mesec skladištenja.

  • U slučaju prenosa robe na treće lice ili iskladištenja uslovi su sledeći:
  • manipulacija (jednokratno)                                                                         2,0% (sa PDV-om)
  • mesečni lager (obračun lagera od prvog dana prijema)             1,0% (sa PDV-om)
  • zaštita (za svaki započeti period od 6 meseci)                        0,5% (sa PDV-om)
  • elevacija (za svaki započeti period od 6 meseci)                        0,5% (sa PDV-om)
  • trošak transporta (obračunava se ukoliko je skladištar izvršio prevoz) 2,0% (sa PDV-om)
  • izlazni kalo-rastur . (samo u slučaju iskladištenja)                         0,5% (sa PDV-om)

Proizvođač koji preda soju je upoznat i saglasan sa gore navedenim uslovima.

 

DPS KLAS GROUP DOO